Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze ZKO Třeboň

3. 1. 2009
Zápis z členské schůze ZKO Třeboň č. 223
1.    Předseda přivítal přítomné ( přítomno 15 členů)
2.    Program schůze ( schváleno 15 členy)
                               - zahájení
                               - zhodnocení činnosti roku 2008
                               - plán akcí na rok 2009
                               - různé
                               - diskuse
                               - volby
3.    Plán činnosti na rok 2009 ( schváleno 15 členy)
            - duben zkoušky dle národního zkušebního řádu
            - účast na Jihočeské lize kynologů ( kat. ZVV1, IPO3) 
            - červen 2009 – dětský den
             - říjen – účast na MRBO 2009
            - říjen – zkoušky dle mezinárodního zkušebního  
                             řádu IPO
            - listopad zkoušky záchranných psů dle       
                             zkušebního řádu červeného kříže
4.    Brigády na cvičišti – elektroinstalace klubovny, oprava 
                              kotců, údržba cvičiště ( sečení atd.)
                   ( schváleno 15 členy)
5.    Před sezónou oprava sekačky ( pověřen Holický)
                    (Schváleno 15 členy)
6.    Další jednání o pronájmu, koupi pozemků cvičiště ( pověřen  
                                  Lacina) (schváleno 15 členy)
7.    Volba výboru: předseda – Ing. Jan Lacina (pro 14, 1 zdržel)
                             Jednatelka – Ing. Lenka Martínková
                                                     (pro 15)
                              Výcvikář a hospodář – Jan Holický
                                                    (pro 14, 1 zdržel)
                               Pokladní – Kateřina Promerová
                                                     ( Pro 15)
                               Webmaster – Josef Neužil
                                                   (pro 14, 1 zdržel)
                                Revizní komise – Ing. Karel Dvořák
                                                     (pro 14, 1 zdržel)